Saturday, February 14, 2009

ADAB BERPAKAIAN ISLAM

Adab merupakan cara dalam melakukan sesuatu yang sesuai dengan aturan yang berlaku di masyarakat. Dengan demikian, adab berpakaian dan berhias yang sesuai dengan aturan yang berlaku di masyarakat. Aturan tersebut lebih mengarah pada nilai kesopanan, akhlak, atau kebaikan budi pekerti.
Sebagai mana Firman Allah dalam Surah Al-A’raf (7) ayat 26, yaitu sebagai berikut :
          •           
Artinya :
“Hai anak Adam, Sesungguhnya Kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutup auratmu dan pakaian indah untuk perhiasan. dan pakaian takwa[531] Itulah yang paling baik. yang demikian itu adalah sebahagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah, Mudah-mudahan mereka selalu ingat”.

Selain itu Allah juga berfirman dalam surat Al-A’raf (7) ayat 31 berikut :
                 
Artinya :
“Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di Setiap (memasuki) mesjid[534], Makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan”.

1. Fungsi Pakaian
a. Penutup aurat
Fungsi utama berpakaian, yaitu menutup aurat. Islam mengajarkan kepada umatnya untuk selalu menutup aurat.
b. Perhiasan
Yaitu sebagai perhiasan hal inilah yang mendorong manusia untuk mengembangkan kreasinya sehingga bermunculan berbagai mode pakaian.
c. Pelindung
Yaitu sebagai pelindung tubuh dari berbagai hal yang dapat menyebabkan tubuh menjadi sakit misalnya melindungi tubuh dari udara dingin atau sengatan matahari, gigitan serangga bahan sebagai pelindung dari senjata tajam atau peluruh (baju anti peluru)

2. Adab Berpakaian
Antara lain membaca do’a sebagai berikut :


“Segala puji bagi Allah yang telah memberi pakaian dan rezeki kepadaku tanpa jerih payahku dan kekuatanku.
Syarat berpakaian
1. Harus tertutup aurat
- Aurat bagi perempuan adalah seluruh anggota tubuhnya kecuali muka dan telapak tangan.
- Bagi laki-laki (muslimin) adalah dari pusar hingga lutut
2. Jangan terlalu ketat
Bagi seorang perempuan, pakaian yang terlalu ketat mengakibatkan lekuk-lekuk tubuhnya akan kelihatan, tentunya akan mengundang pikiran kotor dan sangkaan buruk (suuzan) yang melihatnya.
3. Tidak berlebih-lebihan
Berpakaianlah secara sederhana tetapi menarik simpai orang lain. Allah SWT tidak menyukai orang yang selalu berlebih-lebihan.4. Harus bersih dan rapi
Pakaian yang kita pakai harus bersih dan rapi. Sebab Allah SWT menyukai orang-orang yang senantiasa menjaga kebersihan, baik kebersihan badannya maupun pakaiannya.
5. Sesuai dengan situasi dan kondisinya
Dalam berpakaian, kita harus menyesuaikan dengan situasi dan kondisinya. Ketika sekolah, pakailah pakaian seragam sekolah. Ketika bermain, pakaian bermain dan lain-lain


Kesimpulan
Adab berpakaian adalah sesuatu pakaian yang sesuai dengan aturan mengenakan pakaian untuk menutupi aurat yang berlaku di masyarakat.

2 comments:

riskibudiyanti said...

izin mengcopy data'a ya untuk tugas sekolah juga :)
thank's

Nanny Delima said...

MOHON IZIN UTK COPY UTK TUGASAN SEKOLAH...TERIMA KASIH...