Friday, June 4, 2010

Sengketa International

PENDAHULUAN
Sengketa Internasional disebut dengan perselisihan yang terjadi antara Negara dan Negara, Negara dengan individu atau Negara dengan badan-badan / lembaga yang menjadi subjek internasional.
Sengketa tersebut terjadi karena berbagai sebab, antara lain :
1. Salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban dalam perjanjian Internasional.
2. Perbedaan penafsiran mengenai isi perjanjian Internasional.
3. Perebutan sumber-sumber ekonomi
4. Perebutan pengaruh ekonomi
5. Adanya intervensi terhadap kedaulatan Negara lain
6. Penghina terhadap harga diri bangsaPEMBAHASAN
Sengketa Internasional dapat diselesaikan dengan dua cara yaitu :
1. Penyelesaian sengketa Internasional secara damai.
2. Bila penyelesaian secara damai gagal, maka penyelesaian dilakukan dengan paksa atau kekerasan.

1. Apa penyebab sengketa Internasional
1. Penyelesaian sengketa Internasional secara damai merupakan penyelesaian tanpa paksaan atau kekerasan. Cara-cara penyelesaian secara damai meliputi :
A. Arbitrasie  Penyelesaian sengketa secara damai, prosesnya dilakukan dengan cara menyerahkan penyelesaian sengketa pada orang-orang tertentu yaitu Arbitrator.

B. Penyelesaian Yudisial
Penyelesaian Yudisial adalah penyelesaian sengketa internasional melalui suatu pengadilan internasional yang dibentuk sebagaimana mestinya dengan melakukan kaidah-kaidah hokum.

C. Negoisasi jasa-jasa baik, mediasi, konsiliasi dan pendidikan
Adalah cara-cara penyelesaian yang kurang begitu formal dibandingkan dengan penyelesaian yudisial atau arbitrase.

D. Jasa-jasa baik atau mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa internasional dimana Negara ketiga yang bersahabat dengan para pihak yang bersengketa membantu penyelesaian sengketa secara damai.

E. Sebaiknya, dalam penyelesaian sengketa internasional dengan menggunakan mediasi, pihak yang melakukan mediasi memiliki suatu peran yang lebih aktif. Ia ikut serta dalam negoisasi serta mengerahkan pihak-pihak yang bersengketa demikian rupa sehingga penyelesaiannya dapat tercapai.

F. Konsiliasi adalah suatu penyelesaian sengketa internasional melalui sebuah komisi atau komite. Komisi tersebut membuat laporan beserta usul kepada para pihak yang bersengketa tentang penyelesaian sengketa tersebut.

G. Penyelidikan sebagai suatu cara menyelesaikan sengketa secara damai dilakukan dengan tujuan menetapkan suatu fakta yang dapat digunakan untuk memperlancar suatu perundingan. Kasus yang sering diselesaikan dengan bantuan metode ini umumnya adalah kasus-kasus yang berkaitan dengan sengketa batas wilayah suatu Negara.KESIMPULAN
2. Cara penyelesaian secara paksa atau kekerasan dilakukan dengan berbagai cara berikut :

A. Perang dan tindakan bersenjata non-perang bertujuan untuk menaklukan Negara lawan dan untuk membebankan syarat-syarat penyelesaian suatu sengketa internasional.

B. Retorsi
Adalah pembalasan dendam oleh suatu Negara terhadap tindakan-tindakan tidak pantas yang dilakukan oleh Negara lain.

C. Pembalasan adalah cara penyesuaian sengketa internasional yang digunakan oleh suatu Negara untuk mengupayakan diperolehnya ganti rugi dari Negara lain.

PUISI: KEPAHLAWANAN

GURU

Pengabaianmu sungguh menyentuh
Bersama langkah perjuangan
Membasmi orang yang tak berilmu
Guru ………………
Kemana pergi keberkahan bersamamu
Engkau sungguh pahlawan bangsa
Berusaha payah bekerja
Mengabdi kepada kebesaran rakyat
Mewujudkan jerih payah rakyat
Menjadi manusia selama tipu muslihat
Guru…………..
Pantas engkau menyandang gelar
Karena berbagai gelar engkau yang menggelar
Tapi…………..alangkah bodohnya kita
Yang selalu menghina
Membesarkan kepala
Membusungkan dada
Berjalan congkak
Membohongi otak
Padahal …………..
Beliau pahlawan rakyat
Dan golongan orang yang munanjat
By : Jumarningsih

BAHASA BANGSA

Selagi kecil berusaha muda
Tidur si anak di pangkuan bunda
Ibu bernyanyi, lagu dan gendang
Memuji si anak banyaknya sedang
Berbuai sayang malam dan siang
Buayan tergantung di tanah moyang
Terlahir berbangsa berbahasa sendiri
Diapit keluarga kanan dan kiri
Besar budiman di tanah melayu
Berduka suka sertakan layu
Perasaan serikat menjadi padu
Dalam bahasanya permai merdu
Meratap menangis berduka raya
Dalam bahagia bala dan baya
Bernafas kita pemanjangkan nyawa
Dalam bahasa sambungkan jiwa
Dimana Sumatera disitu bangsa
Dimana perca disana bahasa
Andalas ku sayang janah beganah
Sejakkan kecil muda terumah
Sampai mati berkalang tanah
Lupakan bangsa tiadakan pernah
Ingat pemuda Sumatera hilang
Tiada bahasa, bangsa pun hilang

(1920 Ejaan Disempurnakan)
PERJUANGAN

Kepada taman siswa
Tentram dan damai?
Tidak, tidak Tuhanku !

Tentram dan damai waktu tidur, dimalam sepi
Tentram dan damai berbaju didalam kubur
Tetapi hidup ialah perjuangan

Perjuangan semata lautan segera
Perjuangan semata alam semesta
Hanya dalam berjuang beta merasa tentram dan damai
Hanya dalam berjuang berkorban engkau Tuhan didalam dada
DARI SEORANG GURU KEPADA MURID-MURIDNYA

Apakah yang kupunya, anak-anakku
Selama buku-buku dan sedikit ilmu
Sumber pengabdian kepadamu,

Kalau dihari minggu engkau datang kerumahku
Aku takut anak-anak ku
Kursi-kursi yang tua disana
Dan meja tulis yang sederhana

Dan jendela-jendela yang tak pernah diganti kainnya
Semua padamu akan bercerita
Tentang hidupku dirumah tangga
Ah, tentang ini tak pernah aku bercerita dikelas

Sedang menatap wajah-wajahmu remaja
Horizon yang selalu bisa bagiku
Karena kutahu bisa bagiku
Engkau terlalu bersih dari dosa
Untuk mengenal ini semua


Solo, 1955KEPADA KI HAJAR DEWANTARA

Dalam kebun ditanah airku
Tumbuh sekuntum bunga teratai
Tersembunyi kembang indah permai
Tiada terlihat orang yang lalu

Akarnya tumbuh dihati dunia
Dan berseri laksmi mengurang
Biarpun dia diabaikan orang
Seroja kembang gemilang mulia

Teruslah, o….. teratai bahagia
Berseri dikebun Indonesia
Biarkan sedikit penjaga taman
Biarpun engkau tidak terlihat
Biarpun engkau tidak diminat
Engkau turut menjaga taman

(Oleh Sanusi Pane, 1957)


DI PONEGORO

Dimasa pembangunan ini
Tua hidup kembali
Dan bara kagum menjadi api
Didepan sekali tuan menanti
Tak gentar lawan banyaknya
Seratus kali

Pedang dikanan, keris dikir
Berselempang semangat yang tak bisa mati maju ………
Ini barisan tak bergenderang berpalu
Kepercayaan tak menyerbu
Sekali berarti
Sudah itu mati

Maju ……..
Bagimu negeri
Menyudahkan api
Punah diatas menghambat
Binasa diatas di tindas
Sungguh pun ajal baru tercapai
Jika hidup harus merusak

Mau ………
Serbu ……….
Serang ………..
Terjang ………….

(Oleh : Chairul Anwar)PERTIWIKU

Sesak nafas ini kurasa
Kosong mata ini memandang
Gontai kakiku melangkah
Remuk hati ini kurasa
Benarkah ini bangsaku

Tanah air ku
Bumi pertiwiku
Tumpah darahku
Akankah kau kembali tersenyum

Akankah kau kembali ceria
Akankah tangis dan rintih tak lagi ada
Bangkitlah bangsaku!
Bangkitlah bumi pertiwiku !

Kami menunggumu
Merindu dan menantimu
Menanti disetiap detak jantungku
Hapuslah linangan air mata
Di bumi pertiwi ini
Kembalikan senyum dan cerita pertiwiku
DO’A UNTUK INDONESIA

Tidakkah sakal, negeriku? Muram dan rial
Negeri ombak
Laut yang diaruhkan musyafir
Karena tak tahu kapan badai keluar dari eraman

Negeri batu karang yang permai
Kapal-kapal menjauhkan diri
Negeri burung-burung gagak
Yang bertelur dan bersarang dimuara sungai

Unggas-unggas yang datang dan pergi
Tapi entah untuk apa
Nelayan-nelayan tak tahuPotret Panjang Seorang Pengunjung Pantai Sanur, 1971)WIJAYA KUSUMA

Dibalik gunung jauh disana
Terletak taman dewata raya
Tempat tumbuh Kusuma Wijaya
Bunga yang indah penawar pana

Hanya sedikit yang tahu jalan
Dari negeri sampai ke sana
Lebih sedikit lagi orangnya
Yang dapat mencapai gerbang taman
Turut suara suling krisna

Bernyanyi didalam hutan
Memanggil engkau si Trisna
Engkau dipanggil senantiasa
Mengikut sidang orang pungutan
Engkau menurut orang biasa
TERATAI
KEPADA KI HAJAR DEWANTARA

Dalam kebun ditanah airku
Tumbuh sekuntum bunga teratai
Tersembunyi kembang indah permai
Tiada terlihat orang yang lalu

Akarnya tumbuh dihati dunia
Dan berseri laksmi mengurang
Biarpun dia diabaikan orang
Seroja kembang gemilang mulia

Teruslah, o…..Teratai bahagia
Berseri dikebun Indonesia
Biarkan sedikit penjaga taman
Biarpun engkau tidak terlihat
Biarpun engkau tidak diminat
Engkau turut menjaga taman


(Oleh Sanusi Pane 1957)

Tari

KERAGAMAN SENI TARI NUSANTARA

Keragaman tari tradisi menjadi salah satu kekayaan Nusantara. Jenis tari tradisi di setiap daerah mempunyai fungsi sesuai dengan pola kehidupan masyarakat daerah tersebut. Berdasarkan perannya dalam kehidupan masyarakat, jenis tari dapat dikelompokkan menjadi tari upacara, tari hiburan, dan tari tontonan. Setiap jenis tari tersebut mempunyai ciri-ciri tertentu, baik dilihat dari tujuannya, kostumnya, maupun gerakannya.

A. JENIS, PERAN, DAN PERKEMBANGANNYA TARI NUSANTARA
1. Jenis-Jenis dan Peran Tari Nusantara
Adapun berdasarkan perannya tari dapat diklasifikasikan menjadi tiga, yaitu jenis tari upacara, jenis tari hiburan (pergaulan) dan jenis tari tontonan.
Jenis tari Nusantara yang berfungsi sebagai sarana upacara ritual, di antaranya sebagai berikut :
a. Tari Tor-Tor dari Sumatera Utara
b. Tari Luambek dari Sumatera Barat
c. Tari Dodod dari Banten Selatan
d. Tari Meminta Hujan dari Nusa Tenggara Timur
e. Tari Rejang dan Baris dari Bali

Adapun tarian yang berfungsi sebagai hiburan dan tontonan, di antaranya sebagai berikut :
a. Tari Piring dari Sumatera Barat
b. Tari Merak dari Jawa Barat
c. Tari Gambyong Pareanom dari Jawa Tengah
d. Tari Trunajaya dari Bali
e. Tari Blantek dari Betawi
f. Tari Anak Perdamaian dari Irian JayaB. NILAI ESTETIS TARI
Sebuah karya tari yang di dalamnya mengandung nilai estetis mempunyai ciri-ciri sebagai berikut :
a. Karya tari tersebut dapat mengungkapkan keharmonisan antara bentuk tari dan isi yang akan disampaikan kepada penonton.
b. Karya tari tersebut dapat menarik atau menggugah perasaan sehingga dapat direnungkan tentang karya tari itu. Hasil perenungan tersebut muncul dalam bentuk rasa puas.
c. Karya tari tersebut dapat membawa penonton masuk ke dalam dunia khayal yang ideal.
d. Karya tari tersebut dapat membebaskan penonton dari suasana atau ketegangan realitas sehari-hari.
e. Karya tari tersebut menyajikan suatu kebulatan organik.
f. Karya tari tersebut dapat mendorong akal penonton menuju perpaduan mental dan spiritual.


C. INTISARI
• Jenis tari yang ada di Nusantara dapat dibagi menjadi tari tradisional, tari kreasi baru, dan tari kontemporer.
• Peran tari di lingkungan masyarakat, yaitu sebagai sarana upacara ritual, sarana hiburan (pergaulan), dan sarana tontonan (pertunjukkan).
• Berdasarkan sejarah perkembangannya, tari-tarian yang ada di Nusantara digolongkan menjadi tiga rumpun,yaitu Tari Wayang, Tari Topeng dan Tari Rakyat.
• Nilai estetik dalam sebuah karya tari harus memiliki tingkat kebaikan dan kegunaan dari karya tari tersebut.
• Dalam keutuhan sebuah pertunjukkan tari tidak terlepas dari adanya ragam gerak, bentuk iringan, kostum dan pola lantainya.

Kewirausahaan

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas karunia-Nya kami bisa menyusun makalah Tugas Kewirausahaan.
Dan kami ucapkan terima kasih kepada para pihak yang telah mendukung kami dalam penyusunan makalah ini dengan judul pengembangan lingkungan usaha dan ucapan terima kasih tersebut kami ucapkan kepada para guru terutama guru pembimbing kami yaitu ................ dan teman-teman kami di kelas ............
Kami berharap semua pihak dapat mendukung kami yaitu dengan memberikan kritikannya serta sarannya karena kami menyadari masih banyak sekali kekurangan dalam pembuatan makalah ini.


Sekayu, 2010


Penyusun

DAFTAR ISI

Halaman Judul i
Kata Pengantar ii
Daftar Isi iii
PENGAMATAN LINGKUNGAN USAHA 1
A. MENGINDENTIFIKASI BERBAGAI USAHA 1
1. Permasalahan usaha 1
2. Mengidentifikasi keberhasilan usaha 6

B. MENGIDENTIFIKASI PERKEMBANGAN USAHA 9
1. Memulai suatu usaha 9

DAFTAR RUJUKAN


DAFTAR RUJUKAN

Tedjasutisna, Athing. 2004. Kewirausahaan. Bandung. Armico.

PENGAMATAN LINGKUNGAN USAHA

A. MENGIDENTIFIKASI BERBAGAI USAHA
1. Permasalahan Usaha
Pengusaha akan mengatakan alasan bahwa tidak berkembangnya usaha atau bisnis adalah sebagai berikut :
a. Kurangnya modal usaha atau bisnis
b. Kurangnya bimbingan dari pemerintah
c. Usaha atau bisnis adalah dominasi orang Tionghoa
d. Usaha atau bisnis adalah dominasi orang yang bermodal kuat
e. Usaha atau bisnis dominasi modal orang asing

Padahal dari hasil pengamatan dan penelitian, alasan utama kelemahan dan kegagalan dalam bidang usaha atau bisnis adalah :
a. Latar belakang usaha atau bisnis yang kurang memadai;
b. Kurangnya pengalaman dalam usaha atau bisnis;
c. Struktur ekonomi yang belum cocok dengan kondisi ekonomi dunia modern;
d. Hambatan nilai-nilai usaha atau bisnis di dalam masyarakat;
e. Latar belakang pendidikan para pengusaha yang kurang memadai.

Sering kita jumpai kegagalan usaha wirausahawan adalah dalam bidang keorganisasian, keuangan, administrasi, pembukuan, dan pemasaran.
Kelemahan dalam keorganisasian pada umumnya berupa tidak jelasnya struktur organisasi, pembagian tugas dan wewenang, status karyawan, dan sebagainya. Di bidang keuangan, biasanya lemah pada pembuatan anggaran dan pembukuan. Adapun kelemahan di bidang pemasaran adalah ketidakserasian antara program produksi dan penjualan. Begitu pula kelemahan lain, perusahaan sering terjebak dalam perluasan usaha secara emosional, tanpa didukung data dan fakta yang aktual.
Tujuan dan kemajuan di dalam berwirausaha hanya mungkin dapat dicapai melalui :
a. Keyakinan dan keimanan yang kuat;
b. Perjuangan dan pengorbanan dalam berusaha;
c. Kemauan dan keuletan dalam usaha;
d. Berpikir positif terhadap usaha

Faktor kelemahan dan kegagalan yang diidentifikasikan, yaitu sebagai berikut :
a. Terlambat mengadakan penyesuaian dengan kondisi dan situasi bisnis yang sedang berlaku.
b. Terlambat mengadakan pembaharuan di bidang produksi, teknik kerja, pengelolaan usaha, dan pemasaran.
c. Perkembangan usaha yang terlalu mendadak, tanpa diikuti peningkatan sikap dan kemampuan mengelola usaha.
d. Lupa daratan, mabuk kepayang, ikut terjun dalam kegiatan lain yang tidak ada kaitannya dengan usaha atau bisnis.
e. Makin menuanya umur pemilik perusahaan dan kepemimpinannya juga turut menua.
f. Sikap para pemilik perusahaan sangat tertutup dan tidak mau menerima adanya pembaharuan-pembaharuan.
g. Tidak melakukan persiapan jauh-jauh hari sebelumnya, sehingga waktu perkembangan datang, para pengusaha kalang kabut.

Faktor-faktor penghambat di dalam usaha atau bisnis itu dapat diidentifikasikan sebagai berikut :
a. Tidak adanya perencanaan usaha yang tepat
b. Kurangnya pengalaman di dalam usaha
c. Tidak cocok di dalam memilih jenis usaha
d. Keuangan atau permodalan usaha sangat kurang
e. Tidak adanya interes pada bidang usaha yang sedang digeluti
f. Tidak mempunyai keahlian di dalam bidang usaha
g. Tidak percaya pada kemampuan diri sendiri
h. Tidak mempunyai semangat kewirausahaan
i. Tidak ada dukungan dari pemerintah setempat

Dalam bidang perekonomian di Indonesia pada periode tahun 1945, kegiatan usaha atau bisnis masih kurang berkembang dan menguntungkan, karena :
a. Kurangnya komunikasi dan informasi di bidang usaha atau bisnis;
b. Luar pasar yang sangat terbatas;
c. Masih adanya monopoli kekuasaan di perusahaan-perusahaan Belanda yang ada di Indonesia.
d. Masih adanya kedudukan istimewa keturunan Cina di dalam usaha atau bisnis.

Tumbuhnya dunia usaha atau bisnis yang dijalankan para wirausaha Indonesia melalui cara-cara sebagai berikut :
a. Memberi kemudahan-kemudahan di dalam mendirikan perusahaan.
b. Memberi kemudahan-kemudahan di dalam mendapatkan kredit.
c. Memberi pengeluaran lisensi secara istimewa
d. Membuka atase ekonomi perdagangan di pusat-pusat perdagangan dunia.
e. Mendorong pertumbuhan ekonomi nasional
f. Pendirian dan pembukuan sekolah-sekolah kejuruan dan kursus-kursus usaha atau bisnis.

Akan tetapi, ternyata tidak semua bidang usaha atau bisnis berhasil. Dalam hal ini, permasalahannya disebabkan :
a. Adanya situasi dan kondisi politik ekonomi, keamanan yang tidak menguntungkan
b. Masih kurangnya pengalaman pemerintah dan masyarakat di bidang usaha atau bisnis;
c. Masih kurangnya kesadaran dan dukungan masyarakat dalam bidang usaha atau bisnis.

Hambatan di dalam sistem sosial masyarakat, seperti :
a. Adanya anggapan yang rendah dari masyarakat terhadap dunia usaha atau bisnis;
b. Adanya nepotisme dan feodalisme di dalam bidang usaha atau bisnis;
c. Adanya sikap kompormistis dan kurang ambisius di dalam mengelola bidang usaha atau bisnis.
d. Adanya wirausaha yang tidak berani mengambil resiko di dalam bidang usaha atau bisnis.
Sebagai sikap dasar keberhasilan wirausaha tergantung pada kesediaan untuk bertanggung jawab atas usahanya.
Bidang usaha apapun jenis dan bentuknya, merupakan salah satu sendi kehidupan ekonomi Negara Indonesia, karena :
a. Dunia usaha ikut serta menyediakan lapangan kerja;
b. Dunia usaha merupakan ujung tombak industry nasional;
c. Dunia usaha ikut serta membayar pajak kepada pemerintah;
d. Dunia usaha memproduksi banyak sektor kebutuhan pokok rakyat;
e. Dunia usaha menjadi pedagang perantara

Tujuan dunia usaha atau bisnis adalah ingin mencapai hasil atau keuntungan yang memuaskan bagi pemiliknya, para konsumen, para karyawan, masyarakat, dan pemerintah. Untuk mencapai tujuan tersebut, para wirausaha diharapkan mampu :
a. Merumuskan tujuan usaha, sasaran usaha, dan perencanaan usaha;
b. Merencanakan biaya atau modal usaha;
c. Membuat dan mempraktikkan rencana usaha;
d. Merencanakan laba atau keuntungan usaha

Permasalahan selanjutnya menurut Alex S. Nitisemito dalam bukunya “Sebab-sebab Kegagalan Perusahaan (Ghalia Indonesia 1980), menyebutkan, sebab-sebab kegagalan dalam perusahaan adalah sebagai berikut :
a. Kurang ulet dan leka putus asa
b. Kurang tekun dan kurang teliti
c. Kurang inisiatif dan kurang kreatif
d. Tidak jujur dan tidak tepat janji
e. Kekeliruan di dalam memilih lapangan usaha
f. Memulai usaha langsung secara besar-besaran
g. Memulai usaha tanpa pengalaman dengan modal hasil pinjaman
h. Mengambil kredit tanpa pertimbangan masak-masak
i. Kurang dapat menyesuaikan dengan selera konsumen atau pembeli
j. Pelayanan yang kurang baik
k. Banyaknya piutang ragu-ragu
l. Banyaknya pemborosan dan penyelewangan
m. Kekeliruan menghitung harga pokok
n. Menyamakan perusahaan sebagai badan sosial
o. Tidak ada pemisahan antara harta pribadi dan harta perusahaan
p. Kemacetan keuangan yang sering terjadi
q. Kurangnya pengawasan atau kurang pengendalian

Sebenarnya para wirausaha tidak perlu harus mengalami kegagalan di dalam usahanya, kalau saja dari semula atau di tengah perjalanan, usahanya dapat menganalisis kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman (Analisis SWOT).
Menurut pengamatan Karakaya dan Kobu (1994), mengidentifikasikan tiga kelompok permasalahan penyebab kegagalan usaha atau bisnis yaitu sebagai berikut :
a. Kelompok pertama berkaitan dengan produk dan pasar antara lain :
1) Timing peluncuran (launching) produk yang kurang tepat;
2) Desain produk yang tidak sesuai dengan keinginan konsumen;
3) Strategi distribusi produk yang tidak cepat;
4) Tidak mampu mendefinisikan usaha yang sedang dijalankannya
b. Kelompok kedua berkaitan dengan masalah finansial, meliputi :
1) Terlalu rendah dalam memperhitungkan kebutuhan dana;
2) Terlalu dini berutang dalam jumlah besar
c. Kelompok ketiga berkaitan dengan masalah manajemen, yaitu :
1) Terlalu bersikap nepotisme;
2) Sumber daya manusia yang lemah;
3) Tidak menggunakan konsep tim
Menurut pendapat Peter Drucker, ada empat jebakan permasalahan yang dihadapi oleh wira¬usaha dan kewirausahaan pada perusahaan, yaitu:
a. Bersikeras bahwa dialah yang lebih mengetahui disbanding pasar;
b. Terlalu yakin bahwa profit adalah segalanya;
c. Tumbuh melebihi kapabelitas manajemen;
d. Mementingkan dirinya sebelum bisnis

2. Mengidentifikasi Keberhasilan Usaha
Untuk menggali usaha atau bisnis, seorang wirausahawan harus berpikir secara positif dan kreatif, di antaranya :
a. Harus percaya dan yakin bahwa usaha atau bisnisnya bisa dilaksanakan;
b. Harus menerima gagasan-gagasan baru didalam dunia usaha atau bisnis;
c. Harus bertanya kepada diri sendiri;
d. Harus mendengarkan saran-saran orang lain;
e. Harus bersemangat dan bergaul

Usaha atau-bisnis yang memberi peluang untuk maju dan menguntungkan adalah usaha atau bisnis yang mampu meraih keuntungan dengan cara menciptakan produk-produk yang dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen. Peluang dan kesempatan yang ada dalam usaha atau bisnis, banyak sekali dan akan memberikan suatu keuntungan. Adapun yang menjadi modal utama untuk meraih keberhasilan, diantaranya:
a. pola berpikir yang mengarah pada sikap dan kemauan untuk sukses;
b. kepribadian yang kuat untuk sukses;
c. kecakapan dalam mengelola usaha untuk sukses;
d. menerapkan manajemen usaha yang baik;
e. berani memikul segala resiko dalam usaha atau bisnis;
Secara lebih terperinci, keberhasilan usaha atau bisnis yang dikelola seorang wirausahawan, dapat diidentifikasikan sebagai berikut:
a. Keyakinan dalam berusaha
b. Sikap mental yang positif dalam berusaha
c. Keyakinan penuh terhadap diri sendiri
d. Tingkah laku yang bertanggung j awab
e. Kreativitas dan inovatif
f. Sasaran besar yang menantang dalam berusaha
g. Keunggulan dalam berusaha
h. Pengembangan diri
i. Pengelolaan waktu yang efektif dan efisien
j. Kemampuan berusaha
Keberhasilan dalam bidang usaha adalah suatu pernyataan adanya persesuaian antara rencana dengan pelaksanaannya dan hasil yang dapat dicapai. Letak keberhasilan seorang wirausahawan dalam usaha atau bisnis antara lain ditentukan oleh:
a. kemampuan merumuskan tujuan usaha;
b. pemahaman tentang hakikat dan makna berusaha atau berbisnis.
• Orang yang berputus asa di dalam ber¬bisnis adalah orang yang berkepribadian rendah. Mereka ini adalah orang-orang yang akan selalu mengalami kegagalan.
• Rasa percaya pada diri sendiri merupakan dasar dari keberanian yang harus dijiwai oleh keyakinan untuk maju di dalam bisnis.
Di bawah ini diuraikan cara mentidentifikasi berbagai situasi dan perkembangan usaha atau bisnis yang berkaitan dengan keberhasilan para wirausaha.
a. Mengidentifikasi profil wirausahawan yang berhasil di dalam usaha.
No Karakteristik Profil Ciri wirausahawan sukses yang menonjol
1 Percaya diri Mengandalkan tingkat percaya dirinya yang tinggi dalam mencapai sukses.
2 Pemecahan masalah Cepat mengenali dan memecahkan masalah yang dapat menghalangi kemampuannya mencapai tujuan sukses.
3 Berprestasi tinggi Bekerja keras dan bekerja sama dengan para ahli untuk memperoleh prestasi.
4 Pengambil risiko Tidak takut mengambil resiko, tetapi akan menghindari risiko tinggi bilamana dimungkinkan
5 Ikatan emosi Tidak akan memperbolehkan hubungan emosional yang menganggu
6 Pencari status Tidak akan memperbolehkan hubungan emosional yang mengganggu misi usahanya.
7 Tingkat energi tinggi Berdedikasi tinggi dan bersedia bekerja dengan jam kerja yang panjang untuk membangun usahanya.

b. Mengindetifikasi wirausahawan yang berhasil di dalam usaha
No Karakteristik Sukses Ciri wirausahawan sukses yang menonjol
1 Pengendalian pribadi Mengenali arti penting pribadinya bagi kegiatan usaha.
2 Pemikiran kreatif Akan selalu mencari suatu cara yang lebih baik dalam melakukan sesuatu di dalam bisnis.
3 Pengendalian diri Ingin dapat mengendalikan semua yang mereka lakukan.
4 Mengusahakan diselesai-kannya urusan Menyukai aktivitas yang menunjukkan kemajuan-kemajuan yang berorientasi pada tujuan.
5 Pemilik obyektif Tidak takut untuk mengakui jika keliru.
6 Pemecahan masalah Akan selalu melihat ke pilihan-pilihan untuk memecahkan setiap masalah.
7 Mengarahkan diri sendiri Memotivasi diri sendiri dengan suatu hasrat yang tinggi untuk berhasil di dalam usaha.
8 Mengelola usaha dengan sasaran Cepat memahami tugas rinci yang harus diselesaikan untuk mencapai sasaran usaha.

Secara singkat, keberhasilan usaha atau bisnis seorang wirausahawan di dalam mengelola usahanya dapat diidentifikasi terletak pada :
1) Sikap dan kemauan serta tindakan-tindakannya yang nyata;
2) Keberanian untuk berinisiatif;
3) Kecakapan atau keahlian;
4) Kreatifitas dan percaya diri;
5) Pengalaman dan pendidikan
B. MENGIDENTIFIKASI PERKEMBANGAN USAHA
1. Memulai suatu usaha
Untuk menjadi pengusaha yang baik dan berhasil, harus memenuhi beberapa persyaratan, diantaranya sebagai berikut:
a. Memiliki pendidikan formal dan berdaya kreasi.
b. Mempunyai semangat etos kerja yang tinggi, berani, dan bertanggung jawab
c. Terampil dan berpikir ulet
d. Berwatak atau berkepribadian dengan kemam¬puan tinggi
e. Mampu mengorganisasi diri sendiri, bawahan, dan teman sekerja
f. Mampu bergaul atau luwes dalam pergaulan
g. Mengutamakan keberhasilan yang meng¬untungkan dalam usaha
h. Tidak konsumtif, tidak boros, dan dapat berhemat
i. Mempunyai pengalaman dalam berbisnis.

Perkembangan dan kemajuan usaha suatu bangsa akan menimbulkan :
a. persaingan yang bersifat negatif dan positif;
b. mempertahankan pasaran yang sudah ada dan mencari daerah pemasaran baru;
c. berkembangnya usaha-usaha baru dan bangkrutnya usaha-usaha lama.

Faktor penghambat dan pendorong pertumbuhan dalam usaha ada tiga kategori.
1. Adanya kehidupan perekonomian yang baik, seperti adanya kebijakan pemerintah, praktik usaha, struktur pasar, pemasaran, konsumen, dan lain sebagainya.
2. Adanya ukuran sosiokultur yang berlaku di masyarakat yaitu adanya ukuran baik dan buruk.
3. Adanya dunia pendidikan kejuruan, kursus¬kursus, atau bisnis.

Adapun yang menjadi dorongan masyarakat untuk memulai berwirausaha adalah sebagai berikut :
a. Adanya kemampuan untuk mensejahterakan keluarga.
b. Adanya keinginan untuk mencapai tingkat pendapatan yang lebih baik.
c. Adanya kebutuhan untuk mencapai sesuatu yang lebih baik.
Pada era globalisasi, sudah tiba waktunya bagi pemerintah, pihak perencana ekonomi nasional, pihak intelektual untuk membantu dan menyela¬matkan, serta mengembangkan dunia usaha atau bisnis. Memulai suatu usaha atau bisnis, sebenar-Jaya gampang-gampang susah. Berusaha atau berbisnis, jika berhasil akan. memberikan suatu keuntungan yang berlipat ganda daripada bekerja pada orang lain, namun risikonya juga sepadan dengan hasilnya.

Adapun alasan yang menyebabkan seorang wirausaha memulai usaha atau bisnisnya sendiri, antara lain:
a. keinginan untuk meningkatkan kesejahteraan;
b. keinginan untuk meningkatkan ekstensi diri;
c. keinginan untuk mendapatkan kebebasan
Beberapa pertimbangan yang perlu dipikir dan diserapi oleh para pewirausaha, adalah sebagai berikut :
a. Bidang usaha yang pada masa lampau menga¬lami keberhasilan, belum tentu berhasil pada masa sekarang.
b. Keeakapan usaha yang dipunyai dan dikem¬bangkan, belum tentu berguna bagi masyarakat sekitarnya.
c. Bidang usaha yang berhasil, yang ditangani oleh orang lain, belum tentu berhasil apabila kita tangani sendiri.
d. Bidang usaha yang dapat berkembang di suatu tempat atau daerah, belum tentu dapat ber¬kembang di tempat atau daerah lain.

Faktor pengalaman, kemampuan, keeakapan, keterampilan, waktu, dan tempat usaha sangat menentukan kemungkinan keberhasilan suatu usaha atau bisnis. Dengan demikian, pemilihan bidang usaha atau bisnis, memerlukan pertimba¬ngan yang masak serta analisis situasi ekonomi secara cermat, agar para wirausahawan dapat memperoleh sukses di dalam usahanya.
Analisis terhadap situasi dan kondisi ekonomi, hendaknya memperhatikan faktor-faktor sebagai berikut:
a. Keuntungan dalam usaha atau bisnis
b. Modal keuangan dalam usaha atau bisnis
c. Menejemen usaha atau bisnis
d. Kemampuan dalam pengelolaan usaha
e. Pengalaman dalam bidang usaha atau bisnis
f. Permintaan konsumen terhadap produk
g. Risiko usaha atau bisnis
h. Tenaga keij a atau sumber Jaya manusia
i. Bahan baku atau bahan mentah
j. Persaingan dalam usaha atau bisnis
k. Pemasaran hasil. Produksi
l. Peralatan dan fasilitas produksi
m. Produk usaha atau bisnis pada mass depan
n. Peraturan pemerintah yang berlaku
Perkembangan usaha atau bisnis di kalangan masyarakat pada umumnya bergerak dalam lapangan usaha berikut ini :
a. Industri dan kerajinan, yang meliputi :
1) Industri besar
2) Industri menengah
3) Industri kecil
4) Pengrajin
b. Pertambangan dan energi
c. Pemberian jasa, yang meliputi :
1) Perbankan
2) Asuransi
3) Transportasi
4) Perhotelan
5) Restoran
6) Pariwisata
7) Koperasi

d. Perdagangan yang meliputi :
1) Perdagangan besar
2) Perdagangan menengah
3) Perdagangan kecil
e. Agrarian
1) Pertanian
2) Perkebunan
3) Kehutanan
4) Perikanan
5) Peternakan
Pada prinsipnya memilih bidang usaha dapat dikelompokkan, sebagai berikut:
a. Bidang usaha perdagangan atau distribusi
Bidang usaha ini merupakan usaha yang bergerak dalam kegiatan memindahkan barang dari produsen ke konsumen atau pembeli. Bidang usaha ini, diantaranya bergerak dalam bidang pertokoan, rumah makan, peragenan, penyalur, pedagang perantara, tengkulak, dan lain sebagainya.

b. Bidang usaha produksi atau industri
Bidang usaha ini merupakan usaha yang bergerak dalam kegiatan proses pengubahan suatu bahan atau barang, menjadi barang lain yang berbeda bentuknya atau sifatnya dan mempunyai nilai tambah. Kegiatan bidang usaha ini, dapat berupa produksi atau industri pangan, pakaian, peralatan rumah tangga, kerajinan, bahan bangu¬nan, pertanian, perikanan, peternakan, perkebunan, dan lain sebagainya.

c. Bidang usaha jasa
Bidang usaha ini merupakan usaha yang bergerak dalam kegiatan pelayanan atau tidak atau menjual jasa. Contoh usaha ini terdiri atas beberapa usaha asuransi, perbankan, konsultan, biro perjalanan, pariwisata, bengkel, salon kecantikan, pengiriman barang, praktik dokter, dan lain sebagainya.

Adapun faktor-faktor yang menjadi dasar pertimbangan dalam pemilihan bidang usaha adalah sebagai berikut:
a. Faktor keuangan usaha
b. Faktor penguasaan teknis usaha
c. Faktor pemasaran produk
d. Faktor bahan baku
e. Faktor tenaga kerja
f. Faktor risiko usaha
g. Faktor persaingan usaha
h. Faktor modal usaha
i. Faktor fasilitas kemudahan usaha
j. Faktor manajemen usaha

Adapun langkah-langkah yang dilalui untuk memilih bidang usaha adalah sebagai berikut:
a. Mengetahui bidang usaha yang ada berikut kebaikan dan kelemahannya, serta mengetahui syarat-syarat pendiriannya.
b. Menyeleksi dengan seksama bidang usaha yang cocok. Untuk itu dapat dibuat daftar pemilihan bidang usaha dengan menggunakan faktor¬faktor tertentu.
Faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan oleh seorang wirausaha di dalam memilih bidang usaha, yaitu:
a. masalah modal usaha;
b. masalah risiko usaha;
c. masalah konsekuensi usaha;
d. masalah teknis usaha.

Bagi seorang wirausaha yang memilih bidang usaha dari semula harus sadar dan mampu menganalisis situasi diri dan situasi lingkungan usaha secara cermat, teliti, dan tepat. Di sini seorang wirausaha harus memperhatikan ling¬kungan usaha, yaitu:
a. peluang usaha;
b. seluk beluk bidang usaha;
c. peraturan bidang usaha;
d. luasnya pasar yang akan dilayani;
e. para pesaing dalam bidang usaha;
f. menentukan lokasi usaha;
g. teknik pembuatan barang;
h. pensuplai barang yang potensial;
i. peralatan yang dibutuhkan;
j. penambahan modal usaha;
k. cara mendapatkan tenaga kerja.

Sejarah Telepon, Radio, Televisi, Komputer

1. Telepon

Seratus tahun yang lalu, seorang ilmuwan Amerika bernama Alexa-nder Graham Bell percaya bahwa aliran listrik dapat digunakan untuk mem-bawa suara ke tempat yang sangat jauh. Akan tetapi, bagaimana bisa gelombang suara berada di dalam arus listrik? Akhirnya, setelah beberapa tahun bekerjt keras, Bell menemukan jawaban-nya. Penemuannya merupakan jenis telepon pertama. Pene-muannya mengubah kehidupan manusia. Pernahkah Anda ber-bicara dengan sese-orang yang berada sangat jauh dengan mengguna-kan telepon? Menak-jubkan, bukan? Walaupun Anda berada sangat jauh, tetapi Anda dapat mendengar suara yang jelas dari teman bicara Anda.
Suara yang ber-getar di udara disebut gelombang bunyi. Semua gelombang bunyi berbeda dengan yang lain. Ada yang keras, lembut dan ada yang bergetar sangat cepat daripada yang lainnya. Oleh karena itu, setup gelombang bunyi dapat merambat melalui sinyal arus listrik yang melewati kabel.
Ketika Anda ber-bicara dengan meng-gunakan telepon, ge-lombang bunyi dari suara Anda membuat suatu piringan diaf-ragma yang bergetar sangat cepat. Diaf-ragma akan menekan butir karbon yang berada di belakang piringan ketika ber-gerak masuk (mengempis) dan akan saling menutup satu sama lainnya.
Dari kejadian ini, arus listrik akan lebih mudah mengalir mele-wati karbon. Dan jika diafragma bergerak keluar (mengembang), arus listrik menjadi lebih lemah. Perubahan arus listrik ini terjadi sangat cepat, sekitar seribu kali per detiknya. Arus listrik mengalit sepanjang kabel hingga diterima oleh daun telinga telepon lainnya.
Ketika arus meng-alir pada kabel, magnet listrik (electromagnet) menekan diafragma di dalam daun telinga telepon penerima. Arus listrik menjadi kuat atau lemah dan diafragma bergerak mengembang atau mengempis.Perubahan ini membuat getaran udara yang meng-hasilkan gelombang bunyi yang dapat didengar oleh Anda.

2. Radio
Radio adalah teknologi berupa pengiriman sinyal oleh modulasi gelombang elektromag-netik. Gelombang ini dapat merambat mele-wati udara dan ruang hampa udara. Gelom-bang ini tidak me-merlukan medium untuk perambatannya.
Gelombang radio adalah suatu bentuk darn radiasi elektro-magnetik yang ter-bentuk ketika materi bermuatan listrik di-percepat dengan meng¬gunakan frekuensi yang terdapat dalam frekuensi radio (RF) pada spektrum (eIek-tromagnetik).Gelom-bang radio memi-liki jangkuan 10 hertz hingga beberapa giga-hertz. Adapun gelom-bang elektro-magnetik lainnya, yang memiliki frekuensi di atas gelombang radio adalah sinar gamma, sinar—X, inframerah, ultraviolet, dan cahaya tampak.
Ketika gelombang radio melewati kabel, osilasi dari medan listrik dan magnetik akan mempengaruhi arus bolak-balik dan tegangan pada kabel. Peristiwa ini dapat menghasilkan sinyal audio pembawa infor-masi. Informasi inilah yang sering Anda dengar di radio.
Radio kali pertama digunakan untuk mengi-rimkan pesan telegraf dengan meng-gunakan kode Morse oleh angkatan perang. Salah satu pengguna awal radio, yaitu Angkatan Laut jepang yang digunakan untuk memata-matai armada Rusia ketika perang Tsushima pada tahun 1901. Salah satu penggunaan radio yang paling populer, yaitu pada saat teng-gelamnya kapal RMS Titanic pada tahun 1912, termasuk komu-nikasi antara operator di kapal yang teng-gelam dan kapal terdekat.
Radio pun di-gunakan untuk mem-berikan perintah dan komunikasi antara Angkatan Darat dan Angkatan Laut pada perang dunia ke dua. Jerman menggunakan komunikasi radio untuk mengirimkan pesan diplomatik ketika kabel bawah lautnya dipotong oleh Inggris. Amerika Serikat pun mengirim. kode Morse kepada Jerman melalui radio ketika perang.
Dengan populernya pesawat radio, siaran mulai dilakukan pada tahun 1920-an, teru-tama di Eropa dan Amerika Serikat. Seka-rang ini, radio banyak ragamnya, termasuk jaringan tanpa kabel. Sebelum televisi popu-ler, selain berita dan musik, siaran radio telah banyak menyiar-kan acara pertunjukan drama, komedi, dan hiburan lainnya.

3. Televisi
Televisi merupakan alat telekomunikasi yang berfungsi menangkap siaran bergambar. Kata televisi berasal dari kata tele dan vision, yang memiliki arti jauh (tele) dan tampak (vision). Jadi, televisi berarti melihat dari jarak jauh Penemuan televisi di-samakan dengan pe-nemuan roda karena mampu mengubah peradaban dunia.
Dalam penemuan televisi, terdapat banyak pihak yang terlibat, baik pero-rangan maupun badan usaha. Penemuan televisi tidak dapat dipisahkan dari pene-muan dasar hukum gelombang elektro-magnetik yang dite-mukan oleh Joseph Henry dan Michael Faraday (1831). Berikut ini sejarah perkem-bangan televisi dari tahun ke tahun.
a.1876 - George Carey menciptakan selenium camera yang dapat membuat seseorang melihat gelombang listrik.
b.1884 - Paul Nipkov seorang ilmuwan Jerman berhasil mengirim gambar elektronik menggunakan kepingan logam yang disebut teleskop elektrik dengan resolusi 18 garis.
c.1888 - Freidrich Reinitzeer seorang ahli botani Austria menemukan cairan kristal (Liquid Crystals) yang dipakai se-bagai bahan baku pembuatan LCD.
d.1897 - Tabung Si-nar Katoda (CRT) kali pertama diciptakan oleh ilmuwan Jerman bernama Karl Ferdinand Braun. Ia membuat CRT dengan layar ber-pendar jika terkena sinar. Penemuan inilah yang menjadi dasar pembuatan televisi layar tabung.
e.1900 – Istilah tele-visi kali pertama dikemukakan oleh Constantin Perskyl dari Rusia pada acara International Congress Electricity di Paris, Prancis.
f.1907 – Percobaan terpisah mengguna-kan sinar katoda untuk mengirim gambar dilakukan oleh Sampbell Swinton dan Boris Rosing.
g.1927 – Philo T. Farnsworth seorang ilmuwan Amerika Serikat, mengem-bangkan televisi modern pertama ketika berusia 21 tahun. Gagasanya mengenai image dissector tube menjadi dasar kerja televisi.
h.1929 – Vladmir Kosma Zworykin dari Rusia berhasil menyempurnakan tabung katoda yang dinamakan kinescope. Temuan-nya mengembang-kan teknologi yang dimiliki CRT.
i.1940 - Peter Goldmark mencip-takan televisi war-na dengan resolusi mencapai 343 garis.
j.1958 - Sebuah karya tulis ilmiah tentang LCD seba-gai tampilan kali pertama dikemuka-kan oleh Dr. Glenn Brown.
k.1964 - Prototipe sel tunggal televisi plasma kali per-tama diciptakan oleh Donald Bitzer dan Gene Slottow
l.1967 - James Fergason mene-mukan teknik twisted neumatic yang digunakan sebagai layar LCD yang lebih praktis.
m.1968 - Layar LCD kali pertama diperkenalkan RCA yang di-pimpin oleh George Heilmeier.
n.1975 - Larry Weber dari uni-versitas Illionis mulai merancang layar plasma berwarna.
o.1979 - Para ilmuwan dari perusahaan kodak berhasil menciptakan tam-pilan jenis baru organic light emitting diode (OLED).
p.1981 - Stasiun televisi Jepang, NHK, mendemons-trasikan teknologi ADTV dengan resolusi mencapai 1.125 garis.
q.1987 - Kodak mematenkan temuan OLED sebagai peralatan display kali pertama.
r.1995 - Setelah puluhan tahun melakukan pene-litian, akhirnya proyek layar plasma Larry Weber selesai. la berhasil menciptakan layar plasma yang lebih stabil dan cemer-lang.
s.Dekade 2000 - Semua jenis teknologi layar semakin disempurnakan. Baik LCD, plasma, maupun CRT terus menge-luarkan produk ter¬barunya yang lebih sempurna dari sebelumnya.

4. Komputer
Komputer adalah alat yang dipakai untuk mengolah informasi, menyimpan dan meng-hitung data. Pada awalnya, kata kom-puter dipergunakan untuk menggambar-kan orang yang pekerjaannya mela-kukan perhitungan aritmatika tanpa meng-gunakan alat bantu. Akan tetapi, kini komputer banyak digu-nakan untuk keperluan yang tidak berhu-bungan dengan mate-matika.